เขียนเมื่อ 4 ม.ค. 56 17:26:53
บริษัท หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ให้บริการ ebooks.in.th ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า "ebooks" ของไทย เป็นลักษณะของคลังหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและเปิดอ่านหนังสือได้ง่ายผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น iPhone iPod iPad อุปกรณ์ที่เป็นระบบ Android คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโน๊ตบุ๊ค โดยหนังสือบนระบบจะมีทั้งที่หนังสือที่แจกฟรี และหนังสือที่มาจากนักเขียนอิสระ หรือสำนักพิมพ์ต่างๆ การจัดประกวดหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ได้มีเวทีแสดงและเผยแพร่ผลงานของตนเองต่อสาธารณชน อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มปริมาณการใช้งานหนังสืออีเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น อันเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศได้อย่างมาก ดังมีข้อกำหนดและรายละเอียดต่อไปนี้คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
- ระดับไม่เกินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดก็ได้ มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ประกาศผล (วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
- ระดับประชาชนทั่วไป ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ


กำหนดระยะเวลาในการประกวด
เริ่มเปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยยึดเวลาใน Server ของกองประกวดเป็นสำคัญ
หมดเขตการโหวตให้ผลงานประกวดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยยึดเวลาใน Server ของกองประกวดเป็นสำคัญ
ประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ebooks.in.th

รางวัล
ระดับไม่เกินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000.- บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000.- บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000.- บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000.- บาท และเกียรติบัตร
รางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมโหวต จะสุ่มคัดเลือกจากผู้ร่วมโหวต ได้รับ ipad mini จำนวน 1 รางวัล
รางวัล Top Vote + Top Download ได้รับ เงินรางวัล 5,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล

ระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000.- บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000.- บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000.- บาท และโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000.- บาท และเกียรติบัตร
รางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมโหวต จะสุ่มคัดเลือกจากผู้ร่วมโหวต ได้รับ ipad mini จำนวน 1 รางวัล
รางวัล Top Vote + Top Download ได้รับ เงินรางวัล 5,000.- บาท จำนวน 1 รางวัล

รายละเอียดสามารถติดตามได้ใน www.ebooks.in.th และ http://www.facebook.com/ebooksinth หรือ บริษัท หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ จำกัด แผนก ebooks หมายเลขโทรศัพท์ 02-6940299 ต่อ 306 หมายเลขโทรสาร 02-6940293 หรือคุณสัญญา บัณฑิตลักษณะ หมายเลข 082-3852-999 ในวันและเวลาราชการ

Download เอกสารข้อมูลการจัดประกวดแบบละเอียดได้ที่นี่

ข่าวสารอื่นๆ

29 ก.ค. 65
12 ก.ค. 60
15 มี.ค. 60
16 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
4 ส.ค. 57
26 มี.ค. 57
3 ก.พ. 57
2 ม.ค. 57
12 ธ.ค. 56
4 ธ.ค. 56
30 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
11 เม.ย. 56
4 ม.ค. 56
15 พ.ย. 55
30 ต.ค. 55
1 มี.ค. 55
20 ก.พ. 55
19 ก.พ. 55