เขียนเมื่อ 4 ส.ค. 57 01:07:36

เนื่องจากมีลูกค้าหลายราย แจ้งว่าได้รับอีเมลแปลกๆ ที่อ้างว่า ส่งจาก PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. แต่กลับใช้อีเมล porarhosting@gmail.com

ทางบริษัท ขอยืนยันว่า อีเมลฉบับดังกล่าว ไม่ใช่อีเมลที่ส่งออกจากบริษัทของเรา แต่อย่างใด

เป็นอีเมลปลอม ที่พยายามส่งไปยังลูกค้าที่มีข้อมูลตาม whois ว่าจดทะเบียนโดเมนเนมผ่าน PORAR โดยหวังผลให้ผู้รับ เปิดไฟล์แนบ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นไฟล์ word ซึ่งจะมีการแนบ macro ที่โหลดไวรัสหรือเวิร์มต่ออีกทอดหนึ่ง

เบื้องต้น บริษัทได้ block ชื่ออีเมลดังกล่าวเอาไว้แล้ว และขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดสังเกต หากบริษัทของเรามีการแจ้งข่าวสารใดๆ จะมีการแจ้งผ่านอีเมล @porar.com และจะไม่มีการแนบไฟล์ใดๆ แบบในลักษณะนี้

ข่าวสารอื่นๆ

29 ก.ค. 65
12 ก.ค. 60
15 มี.ค. 60
16 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
4 ส.ค. 57
26 มี.ค. 57
3 ก.พ. 57
2 ม.ค. 57
12 ธ.ค. 56
4 ธ.ค. 56
30 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
11 เม.ย. 56
4 ม.ค. 56
15 พ.ย. 55
30 ต.ค. 55
1 มี.ค. 55
20 ก.พ. 55
19 ก.พ. 55