เขียนเมื่อ 28 พ.ย. 56 15:31:20
เรียน ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน เรื่อง ขอข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 194-197 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ทางบริษัท โพลาร์เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด จึงได้ขอข้อมูล ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

ข่าวสารอื่นๆ

29 ก.ค. 65
12 ก.ค. 60
15 มี.ค. 60
16 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
4 ส.ค. 57
26 มี.ค. 57
3 ก.พ. 57
2 ม.ค. 57
12 ธ.ค. 56
4 ธ.ค. 56
30 พ.ย. 56
28 พ.ย. 56
11 เม.ย. 56
4 ม.ค. 56
15 พ.ย. 55
30 ต.ค. 55
1 มี.ค. 55
20 ก.พ. 55
19 ก.พ. 55